Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Kunder och projekt
Barsebäck
Chevron
Dräger
Elsam
Elsam Engineering
EPRI
ESS
First Energy
Forsmark
Fortum
Gambro
HOPS
Jönköping Energi
Koncar
Lunds Energi
Midwest ISO
New York ISO
Oskarshamn
Ringhals
Rottneros
Svenska Kraftnät
Sydkraft Östvärme
Teracom
TVO
Vattenfall
Volvo Bus
Åforsk
Samarbete
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Kontakta oss
Webplatskarta

English
KUNDER OCH PROJEKT

Kärnkraftsverk i södra Sverige. Klicka för att följa länken.
Kärnkraft



Internationell oljeindustri. Klicka för att följa länken.
Oil and refining



Internationell tillverkare av medicinsk utrustning, med huvudkontor i Lübeck. Klicka för att följa länken.
Respiratorer och medicinsk utrustning



Kolkraftverk i norra Danmark. Klicka för att följa länken.
Elkraft och värme



Konsult inom kraftvärme i Danmark. Klicka för att följa länken.
Elkraft och värme



Internationellt elforskningsinstitut. Klicka för att följa länken.
Forskning om elnät och kraftöverföring



Internationellt forskningscentrum. Klicka för att följa länken.
Acceleratorcentrum



Elnät och kraftgenerering. Klicka för att följa länken.
Elnät och kraftöverföring



Kärnkraftsverk i östra Sverige. Klicka för att följa länken.
Kärnkraft



Kärnkraftsverk i södra Finland. Klicka för att följa länken.
Kärnkraft


Internationell tillverkare av dialysmaskiner, med huvudkontor i Sverige. Klicka för att följa länken.
Dialys och blodteknologi



Nationell ägare of Kroatiens kraftnät. Klicka för att följa länken.
Elnät och transmission



Lokal kraftvärmeanläggning i Småland. Klicka för att följa länken.
Elkraft och värme



Konsultföretag i Kroatien. Klicka för att följa länken.
Konsult inom elektrisk energi



Lokal kraftvärmeanläggning i södra Sverige. Klicka för att följa länken.
Elkraft och värme



Organisation med ansvar för drift av elnätet i mellanvästern. Klicka för att följa länken.
Elnät och transmission



Organisation med ansvar för drift av elnätet i östra USA. Klicka för att följa länken.
Elnät och transmission



Kärnkraftverk på östkusten. Klicka för att följa länken.
Kärnkraft



Kärnkraftverk på västkusten. Klicka för att följa länken.
Kärnkraft



Pappersbruk i Vallvik, utanför Söderhamn. Klicka för att följa länken.
Skogsindustri



Statligt verk med system- och driftsansvar för elnätet. Klicka för att följa länken.
Elnät och transmission



Kraftvärmeanläggning i Norrköping. Klicka för att följa länken.
Elkraft och värme



Kommunikationsnät i Sverige. Klicka för att följa länken.
Kommunikationsnät



Kärnkraftsverk i västra Finland. Klicka för att följa länken.
Kärnkraft



Lokal kraftvärmeanläggning i Nyköping. Klicka för att följa länken.
Elkraft och värme



Internationnell tillverkare av bussar, med huvudkontor i Göteborg. Klicka för att följa länken.
Bussar



Forskningsstiftelse inom skogsindustrin. Klicka för att följa länken.
Skogsindustriell forskning



Läs mer: Samarbete och partners
Lista på GoalArts betalande kunder och partners.

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.