Detta bildmärke är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  Namnet GoalArt är ett registrerat varumärke. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
  GoalArt erbjuder unika möjligheter att beskriva processkunskap och använda den i automatisk diagnos. GoalArts metoder ger operatörer kunskap om nuvarande situation. På detta sätt ger ett GoalArtsystem en unik nivå av säkerhet. Det är därför som 'Knowledge for Safe Operation' är vårt motto. Klicka för att gå till GoalArts hemsida.
INNEHÅLL
Hem
Webbdemo
Nyheter och skrifter
Produkter och tjänster
Kunder och projekt
Service och support
Jobba på GoalArt
Om GoalArt
Nyckelpersoner
Antonio Calzada
Anu Uus
Bengt Öhman
Jan Eric Larsson
Per Andersson
Ulf Andersson
För investerare
Kontakta oss
Webplatskarta

English
PER ANDERSSON
Styrelseordförande och medgrundare i GoalArt.

Född 1961. Civ. Ing. i elektroteknik, Tekn. Lic. i datorteknik, och Tekn. Dokt. i datorteknik från Lunds Tekniska Högskola.

Tidigare universitetslektor vid Institutionen för Informationsteknologi vid Lunds Tekniska Högskola, där hans forskning inriktade sig på verktyg och metoder för VLSI-design och snabba, energisnåla kiselteknologier.

Medgrundare och styrelseordförande i SwitchCore, styrelseordförande i Mitrionics, och styrelseledamot i Strategiska Forskningsstiftelsen.

E-mail: per@goalart.com
Per Andersson. Klicka för att sända e-mail.

GoalArt, Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Tel: 046 286 4880, Fax: 046 286 4882, E-mail: info@goalart.com, Web: www.goalart.com.